Comspot ja Cloud Center Finland yhdistivät voimansa, jotta meillä olisi tarjota astetta parempia IT-palveluja jokaiselle yritykselle ja yhteisölle koosta riippumatta. Laaja palveluvalikoima ja suurempi osaajajoukko nostavat palvelutasoamme ja selkeyttävät rooliamme kokonaisvaltaisena IT-kumppanina. Tästä huolimatta tavoitteemme on olla jokaiselle asiakkaallemme joustava ja sopivan kokoinen.

Comspot
Skip to content

REKISTERISELOSTE Comspot Services Oy:n asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjä

Comspot Services Oy, Vanha Talvitie 2-6, A 7, 00580 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joonas Kolkka, toimisto@comspot.fi

Rekisterin nimi

Comspot Services Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Comspot Services Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös Comspot Services Oy:n tarjoamien palveluiden toteuttamiseen. Tietoja voidaan käyttää Comspot Services Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen ja viestintään palveluissamme.

Comspot Services Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Comspot Services Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin pääasialliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Comspot Services Oy:n käytössä, paitsi Comspot Services Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Comspot Services Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen käyttäjälle estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Comspot Services Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Comspot Services Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Luotettava kumppaniMicrosoft Partner